News

Aktuelle Deckmeldungen:

Rüde: BENIMATSU GO RYUUKYUU URUMA
Hündin: CHINATSU NO ISAMASHII
Deckdatum: 19.07.2023
Erwartetes Wurfdatum: 15.09.2023 – 25.09.2023

🐾 JOO & ISA 🐾
🐾 JOO & ISA 🐾

🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Rüde: TOUSHIN NO TENSHIN GO KISHUU TOUSHINSOU
Hündin: BLACK FOREST WOLVES ANEKO
Deckdatum: 06.08.2023
Erwartetes Wurfdatum: 03.10.2023 – 13.10.2023

🐾 Tensho & Aneko 🐾
🐾 Tensho & Aneko 🐾